जिल्ला वन कार्यालय कालिकोटको हार्दिक स्वागत छ!!

कालीकोट जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना २०४१ सालमा भएको हो । त्यस वखत यस जिल्लामा २ वटा इलाका वन कार्यालय (मान्म इलाका वन कायर्ललय र जुविथा इलाका वन कार्यालय ) मा ४/४ वटा वन इकाइहरु राखी तोकिएका इकाइले आफनो क्षेत्रको वन रेखदेख गर्ने गर्दथ्यो । यो कार्यालय स्थापना हुनु अगाडि यस जिल्लाको वन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कर्णाली वन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले हेर्ने गर्दथ्यो । २०५० सालको नयाँ वन संगठन अनुसार परिमार्जन हुँदा यस जिल्लालाई हिमाली भेगका जिल्ला अन्तर्गत पर्ने "ङ" वर्गको जिल्ला कायम गरी ४ वटा मात्र इलाकाहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले निम्न उद्देश्यहरु अवलम्वन गरेको छ
. सरकारी वनको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने
. नेपाल सरकारका वन सग सम्बन्धित ऐन नियम तथा नितीहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने
. जिल्लास्तरीय वन विकासका कार्यहरुमा जनसहभागीता परीचालन गर्ने
. प्रचलित ऐन नियम र निती अनुसार सम्भाव्य सामुदायिक,कवुलियती,संरक्षित तथा धार्मीक वन क्षेत्रहरुको पहीचान,बिकास तथा ब्यबस्थापन गर्ने
. वन ब्यबस्थापन ,वृक्षारोपण जैबिक बिबिधता तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि जानकारी सर्बसाधारणलाइ उपलब्ध गराइ वन ब्यबस्थापन कार्यमा जनसहभागीता जुटाउने
. बिभाग तथा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित अन्य नियमीत कामहरु गर्ने
. यस क्षेत्रमा रहेका वन तथा भू(संरक्षण मन्त्रालय अन्तरगका कार्यालय तथा आयोजनाहरुद्दारा संचालित कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
. यस क्षेत्रमा रहेका वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तरगका जिल्लास्थित कार्यालयहरुको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नको निम्ति आवश्यक कार्य गर्ने ।
. यस निर्देशनालय मातहतका वन विकास कार्यमा संलग्न रहेका सरकारी, गैरसरकारी र आयोजनाहरूबीच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
. चौमासिक तथा वाषिर्क प्रगतिको समीक्षा गर्ने ।

मौजुदा वन संगठन

  • वि.सं. २०४२ सालमा कार्यक्षेत्र कालिकोट जिल्लामा मात्र राखी जिल्ला वन कार्यालय कालिकोट नामाकरण भएको हो । यस जिल्लाको सांगठनिक ढांचाको स्वरुप निम्न अनुसार रहेको छ ।हाल जिल्ला वन कार्यालय मातहतमा रहेका ३ वटा शाखा तथा ४ वटा इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत रहेका कर्मचारी विवरणहरु चित्र मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय, कालिकोट

जिल्ला वन अधिकृत